1 юни 2018
петък
19 .00

Камерна зала "България"

"Огледало на въображението"

Клавирен рецитал
на 
Атанас Куртев
с произведения от Шуман
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

01.06.2018.