Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

КОНТАКТ
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
"СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ"

пл."Славейков" № 11, ет.6
1000 София,
България

Телефон:
(+359 2) 954 90 86,
(+359 2) 986 15 27;

Факс:
(+359 2) 954 90 86

E-mail:
sofiamusicweeks@abv.bg

Web:
http://www.sofiaweeks.com