Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

16-17.06.2018.
16 - 17 юни 2018
събота - неделя
10.00

НБУ

13-та научна конференция
за докторанти и постдокторанти
с международно участие