Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

08.06.2018.
8 юни 2018
петък
18.00

БНР, Студио 2

25 години от смъртта на Елена Николай

Златни записи:
Елена Николай пее български народни песни