Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

01.06.2018.
1 юни 2018
петък
13.00 - 19.00

НМА "Проф. Панчо Владигеров"


Международна конференция

"Мениджмънт на музикалното образование и иновациите"