29 май 2018
вторник
20.30

Зала НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Представяне на компактдиск на
Сиатълския симфоничен оркестър
под диригентството на Рикардо Авербах
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

29.05.2018.