15 май 2018
вторник
19.00

Аула на СУ "Климент Охридски"

Академичен хор "Ангел Манолов" на 85 години

Диригент:
Дарена Попова
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

15.05.2018.