Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

12.05.2018.
10 -12 май 2018
четвъртък - събота

"Музика във физиката, физика в музиката"

Съвместен проект
с
Европейската организация за ядрени изследвания
ЦЕРН - Швейцария

СУ "Климент Охридски"

НМА "Панчо Владигеров"

Фестивала на науката в София