2 април 2018
понеделник
19.00

Зала на БАН

Концерт на майсторския клас
на проф.Сузана Клинчарова

"Арфата - извор на вдъхновение"

В програмата:
Шедьоври за арфа
от европейски композитори
XVI-XXI век
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

02.04.2018.