2 март 2018
петък
19.00

Камерна зала "България"

Рецитал на
Еремира Читаку - флейта (Косово)
Татяна Божко - пиано

В програмата:
Карл Райнеке, Цезар Франк, Дебюси, Пуленк
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

02.03.2018.