25 май 2018
петък
19.00

Камерна зала "България"

"Северно сияние"

Николай Николов - виола
Даниела Дикова - пиано

В програмата:
Тойво Керки, Янис М?динч, Айварс Калeeйс,
Чайковски, Глинка, Глазунов, Шчедрин
Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация за 2017 - 2018 г.
Фестивалът е част от календара на културните събития на Столична община за 2018 г.

25.05.2018.